پوستر فیلم  پاپیون

پاپیون

محصولآمریکا
فیلم «پاپیون» داستان فردی به نام «هنری چاریر» ملقب به پاپیون است. او باید برای گذران دوران محکومیتش به زندان برود. هنری به همراه «لوییس دگا» که به تازگی به جرم جعل اسناد به زندان افتاده است، به دنبال فرار از زندان هستند اما در این بین اتفاقاتی برای آن ها رخ می دهد.