پوستر فیلم  قالیچه پرنده

قالیچه پرنده

محصولدانمارک
انیمیشن «قالیچه پرنده» درباره پسری باهوش به نام «هودجا» است. در «بالا تا دوردست» او برای دیدن دنیا یک فرش پرنده قرض می‌ گیرد. هودجا در راه برگشت باید یک الماس را پیدا کند و به مادربزرگش برگرداند، سلطان پرخور هم می‌ خواهد به فرش پرنده‌ او دست پیدا کند.