پوستر فیلم  مرز زمستان

مرز زمستان

محصولانگلیس
داستان فیلم «مرز زمستان» درباره کارآگاه جوانی به نام «رایان بارنز» است. او در روز سالگرد ازدواجش زمانی که به خانه باز می گردد متوجه می شود همسرش در تصادفی شدید به کما رفته است. او بعد از هفت ماه که هنوز همسرش در کما است نمی تواند شرایط او را بپذیرد به همین دلیل تحقیقاتی را آغاز می کند که عواقب خوبی را ندارد.
Dom Lenoir
Ross Owen Williams
Paul Saunderson
Barry Moen