پوستر فیلم  قبل از اینجا

قبل از اینجا

محصولآمریکا
فیلم «قبل از این جا» درباره یک خانواده جدید است که همسایه «لورا» و خانواده‌ اش می شوند. لورا به سرعت مجذوب دختر جوانشان به نام «مگان» می شود و خاطرات دردناکی از دختر خودش «جوزی»، که چندین سال پیش مرده بود را به یاد می آورد. خیلی زود، خاطرات لورا به وسواس تبدیل می‌ شوند.