پوستر فیلم  گجت باند در بیرون از فضا

گجت باند در بیرون از فضا

محصولبرزیل
در انیمیشن «گجت باند در بیرون از فضا» چند دانش آموز که شاهد حضور بیگانگان خطرناکی در فضا بودند، تصمیم می گیرند تا یک سفینه فضایی ساخته و برای مقابله با آن ها به آن جا سفر کنند.
فیلم‌های پیشنهادی
Ale McHaddo
Ale McHaddo
Alexandre Guerra