پوستر فیلم  حمله بیسکویتی‌

حمله بیسکویتی‌

محصولآمریکا
انیمیشن کوتاه «حمله بیسکویتی» داستان پیرزنی سالخورده است که به سختی بیسکویتی را خریداری کرده و در ایستگاه منتظر رسیدن قطار می باشد. اما وقتی کنار جوانی روی نیمکت انتظار قطار می نشیند، ماجراهایی در اثر خوردن بیسکویت رخ می دهد.
فیلم‌های پیشنهادی
Andrew Cadelago
Andrew Cadelago
Roberto Murguia
Adam Garner