پوستر فیلم  اجباری

اجباری

محصولایران
فیلم «اجباری» درباره ی زندگی «کریم» است که در آخرین روزهای خدمت سربازی درگیر پدر پیر خود می‌ شود که به‌ شدت به بیماری آلزایمر دچار است و این تقابل برای نگه‌ داشتن پدر در شهری که خود غریبه است و تلاش برای انسان بودن و پایبندی به اعتقادات تا آخرین‌ نفس حتی در بدترین شرایط هسته اصلی قصه فیلم را تشکیل می دهد.