پوستر فیلم  تسخیر کوهستان ببر

تسخیر کوهستان ببر

محصولچین
فیلم « تسخیر کوهستان ببر» به کارگردانی «تسوی هارک» محصول ۲۰۱۴ کشور جمهوری خلق «چین» است. در سال 1946 چین در جنگ های داخلی و نا آرامی های حاصل از آن به سر می برد، به طوری که راهزنان شمالی در حال نبرد با ارتش خلق چین می باشند و در همین بین یک سرباز کمونیستی به عنوان یک راهزن به یک باند راهزنان شمال چین نفوذ می کند و قصد دارد که این باند را به طور مخفیانه ای به مرز نابودی بکشاند.
فیلم‌های پیشنهادی
Hark Tsui
Jianxin Huang
Bo QuJianxin Huang
Wai Lap Wu
Boyang Yu