پوستر فیلم  تسخیر کوهستان ببر

تسخیر کوهستان ببر

محصولچین
فیلم « تسخیر کوهستان ببر» به کارگردانی «تسوی هارک» محصول ۲۰۱۴ کشور جمهوری خلق «چین» است. در سال 1946 چین در جنگ های داخلی و نا آرامی های حاصل از آن به سر می برد، به طوری که راهزنان شمالی در حال نبرد با ارتش خلق چین می باشند و در همین بین یک سرباز کمونیستی به عنوان یک راهزن به یک باند راهزنان شمال چین نفوذ می کند و قصد دارد که این باند را به طور مخفیانه ای به مرز نابودی بکشاند.
فیلم‌های پیشنهادی
بازیگران فیلم تسخیر کوهستان ببر
Hark Tsui
Jianxin Huang
Bo QuJianxin Huang
Wai Lap Wu
Boyang Yu