پوستر فیلم  سلطان

سلطان

محصولایران
فیلم «سلطان» درباره زنی به نام «مریم» است که جیب بری به نام «سلطان»، کیف حاوی اسناد و مدارک یک باغ که به شخصی به نام «مریم» تعلق دارد را، در فرودگاه از او می‌ دزدد. حالا باید مریم تلاش کند تا سلطان را پیدا کند.
مسعود کیمیایی
مسعود کیمیایی