پوستر فیلم  سلطان

سلطان

محصولایران
فیلم «سلطان» درباره زنی به نام «مریم» است که جیب بری به نام «سلطان»، کیف حاوی اسناد و مدارک یک باغ که به شخصی به نام «مریم» تعلق دارد را، در فرودگاه از او می‌ دزدد. حالا باید مریم تلاش کند تا سلطان را پیدا کند.