پوستر فیلم  پینگو در شهر

پینگو در شهر

محصولژاپن
انیمیشن «پینگو در شهر» داستان پینگو و خانواده اش است که از روستای کوچک خود به یک شهر بزرگ نقل مکان می کنند که در آن افراد زیادی با مشاغل مختلف وجود دارند. پینگو کنجکاو است تا از کار آن ها سر در بیاورد اما همیشه برای او اتفاقات جالبی می افتد.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
فیلم‌های پیشنهادی
Naomi Iwata
Ken Arai