پوستر فیلم  شهر قصه

شهر قصه

محصولایران
انیمیشن «شهرقصه» عنوان سریالی است که در هر قسمت به سراغ یک کتاب داستان رفته و قصه آن را روایت می کند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر