پوستر فیلم  خروس

خروس

محصولایران
سریال «خروس» داستان مرد میانسالی به نام «حمید» است که پس از بهبودی مشکل جسمی اش به دلیل مشکل مادی نمی تواند از بیمارستان خارج شود. این مشکل خانواده را به تکاپو می اندازد. پسر او «اسماعیل» در خارج از بیمارستان با همفکری دوستش تلاش می کند تا چاره ای برای رفع این مشکل بیندیشند، اما هر بار اتفاقی می افتد که اوضاع را پیچیده تر و او را از هدفش دورتر می کند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر