پوستر فیلم  چارلی به مدرسه می رود

چارلی به مدرسه می رود

محصولفرانسه
انیمیشن سریالی «چارلی به مدرسه می رود» داستان پسربچه ای به نام «چارلی» است که با بهترین دوستانش، «لالو» و «پیلو» در مدرسه در کنار هم خوش می گذرانند و با کمک مربی خود عصرهای خود را صرف فعالیت های فوق برنامه می کنند و چیزهای زیادی مانند شمارش، رنگ آمیزی، آواز خواندن، را یاد می گیرند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
Lionel Kerjean
Mathilde Maraninchi
Guillaume Poyet