پوستر فیلم  ماجراهای میرزابلد

ماجراهای میرزابلد

محصولایران
انیمیشن «ماجراهای میرزابلد» درباره شخصی به نام «میرزا بلد» است که به همراه دستیار الاغ خود در همه کارها کارگشا هستند و هر مسئله ایی که پیش بیاید آن را حل می کند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر