پوستر فیلم  تابستان 58

تابستان 58

محصولایران
فیلم «تابستان 58» از اوایل پیروزی انقلاب اسلامی است که دو دانشجو برای همكاری با نیروهای جهاد سازندگی رهسپار سیستان و بلوچستان می شوند. آن ها با این فكر كه خیلی زود می توانند با تبلیغات گسترده مشكلات منطقه را حل كنند شروع به كار می كنند.
مجتبی راعی
مجتبی راعی