پوستر فیلم  خودم را اخراج نمی کنم

خودم را اخراج نمی کنم

فیلم «خودم را اخراج نمی کنم» داستان زنی است که در محل کارش تبعیض شدید علیه زنان وجود دارد و او به عنوان مدیر فنی تمام تلاشش را می کند تا بتواند علی رقم چالش ها و تبعیض های موجود، دوباره به دفتر مرکزی بازگردد.
فیلم‌های پیشنهادی
بازیگران فیلم خودم را اخراج نمی کنم
Lee Tae-Gyeom
Taeho KimYoo Seung-Young
Jaen KimLee Tae-Gyeom
Dohyun Lee