پوستر فیلم  تکه‌ های یک زن

تکه‌ های یک زن

فیلم «تکه‌ های یک زن» درباره مادری بنام مارتاست که منتظر به دنیا آمدن فرزندش است ولی به علت سهل انگاری پرستار در هنگام زایمان فرزندش از دنیا می رود. «مارتا» ادیسه عزاداری یک ساله ای را آغاز می کند که باعث اذیت و آزار اطرافیانش می شود.
فیلم‌های پیشنهادی
Kornél Mundruczó
Kevin Turen
Kata Wéber
Howard Shore
Dávid Jancsó