ماشین کشتار
بستن
پوستر فیلم  ماشین کشتار

ماشین کشتار

محصولآمریکا
فیلم «ماشین کشتار» داستان یک ژنرال چهار ستاره ارتش آمریکا به نام «گلن مک ماهون» است که در حرفه خود عملکرد بسیار موفقی را داشته اما پس از انتشار یک فایل صوتی، حرفه نظامی او به خطر می افتد.
David Michôd
Ian BryceDede GardnerBrad Pitt
Nick CaveWarren Ellis
Peter Sciberras