پوستر فیلم  استاد ایپ: بیداری

استاد ایپ: بیداری

محصولچین
فیلم «استاد ایپ: بیداری» درباره نوجوانی است که خارج از کشور در حال تحصیل است. او طی اتفاقی درگیر پرونده قاچاق غیر قانونی زنان به چین می شود و باید شجاعانه در برابر این قاچاقچیان ایستادگی کند تا آبروی کشور چین حفظ شود.
فیلم‌های پیشنهادی
JulianAdamLi Xi Jie