پوستر فیلم  شمشیر باز

شمشیر باز

محصولاستونی
فیلم «شمشیر باز» داستان یک شمشیر باز استونیایی است که در حال فرار از دست پلیس مخفی روسیه مجبور می شود به وطن خود بازگردد. او به محض این که به وطنش می آید در یک مدرسه محلی به عنوان دبیر تربیت بدنی مشغول به کار می شود، اما همچنان گذشته اش بر روی زندگی فعلی اش تاثیر گذار است.
فیلم‌های پیشنهادی
Klaus Härö
Kaarle AhoKai Nordberg
Anna Heinämaa
Gert Wilden Jr.