پوستر فیلم  یادداشت های کودکی

یادداشت های کودکی

محصولایران
سریال «یادداشت های کودکی» روایت «خان بابا» و «ربابه» سرایدار خانه‌ «آقابزرگ» است که از جوانی در این خانه خدمت می کردند و حال که به سن پیری رسیده اند، اهالی خانه‌ دیگر به آن ها سر نمی زنند. یک روز قبل از ماه رمضان «حمید» یکی از نوه های «آقابزرگ» به خانه آن ها می آید و داستان از این جا آغاز می شود.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
پریسا بخت آور
اصغر فرهادی
احمد وفایی