تاج محل
بستن
پوستر فیلم  تاج محل

تاج محل

محصولایران
فیلم «تاج محل» داستان حسین مرادی، کارگر 60 ساله‌ آبادانی است. بعد از این که نوه‌ پسری حسین به دنیا می‌آید فرزندانش دو بلیت سفر به هند را به او و مادرشان هدیه می‌ دهند. اما چند شب بعد دو نفر مسلح به خانه حسین حمله می‌ کنند و هدیه ‌های شب جشن را می ‌ربایند. حسین که مسئول اخراج کارگران به دستور کارفرما بوده است به یکی از کارگران معترض به اخراج مشکوک است.