پوستر فیلم  فانوس سبز

فانوس سبز

محصولآمریکا
در فیلم «فانوس سبز» گروهی تحت عنوان «فانوس سبز» وظیفه حفاظت و تامین امنیت کهکشان ها را بر عهده دارند. اما تازه ترین تهدید کهکشان مربوط به موجودی است به نام «پارالاکس» که گروه فانوس سبز به دلیل قدرت بسیار زیاد او، توان مقابله با آن را ندارند.
فیلم‌های پیشنهادی
Martin Campbell
Greg BerlantiDonald De Line
James Newton Howard
Stuart Baird