پوستر فیلم  لبه تاریکی

لبه تاریکی

محصولانگلیس
سریال «لبه تاریکی» داستان یک پلیس انگلیسی به نام «کریون» است که همراه با دخترش در راه بازگشت به خانه مورد حمله مرد مسلحی قرار می گیرند و دخترش به قتل می رسد. کریون در تعقیب این ماجرا و در ادامه جستجوهایش از یکی انبار های اتمی سر در می آورد و به مبارزات دانشجویی دخترش علیه تاسیسات هسته ‌ای پی می ‌برد.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
Martin Campbell
Michael Wearing
Troy Kennedy-Martin
Ardan FisherDan Rae