پوستر فیلم  گینس

گینس

محصولایران
فیلم «گینس» داستان سه برادر است که در یک مزرعه شترمرغ مشغول به کار هستند و تصمیم می گیرند تا کار بزرگی انجام دهند و نام یکی از شترمرغ های خود را در کتاب رکوردهای گینس ثبت کنند. انجام این کار باعث می شود اتفاقاتی برای هر سه آن ها رخ دهد.
فیلم‌های پیشنهادی