پوستر فیلم  غریبه

غریبه

محصولایران
فیلم سینمایی «غریبه» درباره مردی به نام «بهرام پرتویی»، كارمند شهرداری است که پس از بازنشسته شدن احساس بطالت می كند. مدتی را به پارك نشینی و خیابان گردی و دیدار دوستان می گذراند. به توصیه اطرافیان نزد دامادش كه مهندس شركت ساختمانی است، مشغول به كار می شود. اما او متوجه می شود، كه مدیران شركت قصد دارند او را به كارهای خلاف بكشانند.