پوستر فیلم  مردی که به زانو درآمد

مردی که به زانو درآمد

محصولایتالیا
فیلم «مردی که به زانو درآمد» داستان مرد جوانی از طبقه کارگر به نام «نینو پرالتا» است که یک کیوسک کوچک در پالرمو دارد. روزی او به وسیله نامزدش «سباستیانو کولیچیا» مطلع می شود که توسط یک قاتل اجیر شده تعقیب می شود، «نینو» متوجه می شود که در لیست افرادی است که باید توسط یک باند مافیایی از بین بروند.
Damiano Damiani
Mario Cecchi Gori
Franco Mannino
Enzo Meniconi