پوستر فیلم  آتش و باد

آتش و باد

محصولایران
سریال «آتش و باد» درباره کدخدایی خداترس به نام «بهادر» است. «سرخو» رئیس قبیله همسایه، با او بر سر کدخدایی کل قبایل، رقابتی دیرینه دارد و این رقابت خاموش شده بعد از خواستگاری سرخو از دختر بهادر، جان دوباره می گیرد.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر