پوستر فیلم  آقای اشمیت کیه؟

آقای اشمیت کیه؟

محصولایران
فیلم تئاتر «آقای اشمیت کیه؟» نوشته «سباستین تیری» درباره‌ زن و شوهری است که در خانه مشغول غذا خوردن است. تلفن زنگ می‌ زند اما آن‌ ها تلفن ندارند! عکس‌ های منزل عوض شده‌ اند، کتاب‌ ها نیز همچنین. آن‌ ها می‌ خواهند از خانه بیرون بروند ولی کلید خانه به قفل نمی‌ خورد.