پوستر فیلم  معصومیت از دست رفته

معصومیت از دست رفته

محصولایران
سریال «معصومیت از دست رفته» درباره شخصیتی به نام «شوذب» است. او در زمان حضرت علی (ع) یکی از یاران ایشان بوده است و به منصب خزانه دار امویان رسیده است. زندگی وی توسط زن حیله گر یهودی نابوده شده و باعث شده که همسر اول وی که زنی مسیحی و مهربان است، از او دور شود. لیکن همین امر شخصیت او را به حاکمان ظالم بنی امیه نزدیک می کند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر