پوستر فیلم  مستربین

مستربین

فیلم «مستر بین» یا «بین» داستان شخصیت معروف «مستر بین» است که به عنوان سرایدار در گالری ملی سلطنتی بریتانیا کار می کند. «بین» برای ماموریتی به کالیفرنیا فرستاده شده است تا نقاشی مشهور جهان «مادر ویسلر» را تا خانه جدیدش در گالری گریرسون همراهی کند. در آن جا با یک دکتر اشتباه گرفته می شود و ماجراهایی رقم می خورد.
فیلم‌های پیشنهادی
Mel Smith
Howard Goodall
Chris Blunden