خانه ای در‌ خیابان چهل‌ و یکم‏
بستن
پوستر فیلم  خانه ای در‌ خیابان چهل‌ و یکم‏

خانه ای در‌ خیابان چهل‌ و یکم‏

محصولایران
فیلم «خانه ای در‌ خیابان چهل‌ و یکم‏» ماجرای دو برادر که بحرانی را در خانواده ایجاد می‌کند، مادر این خانواده و دو عروسش که در سه طبقه‌ی یک خانه زندگی می‌کنند سعی می‌کنند هرکدام به تنهایی بار مشکلات پیش آمده در زندگی‌شان را به دوش کشند.
حمیدرضا قربانی
سید محمود رضوی
ستار اورکی
مریم نراقی