پوستر فیلم  سوء ظن

سوء ظن

محصولایران
فیلم «سوء ظن» درباره چند مرد مسلح است که در جستجوی پرونده‌ ای مهم، قصد ربودن بازپرس «کاوه سهرابی» را دارند. آن ها به اشتباه وارد خانه همسایه می‌ شوند و در پی این موضوع اتفاقاتی رخ می دهد.