پوستر فیلم  شارماجی بانمک

شارماجی بانمک

محصولهند
فیلم «شارماجی بانمک» داستان «بریج گوپال شارما» با نام مستعار «شارمجی» مرد میانسالی است که همسر خود را از دست داده و با پسرانش در خانه نسبتا کوچک خود در دهلی غربی زندگی می کنند. او که مردی سالم و سرزنده است، وقتی شرکتش او را بازنشسته می کند بسیار آزرده می شود. «شارمجی» در تلاش است تا با بازنشستگی اجباری خود کنار بیاید، اما شکست می خورد. تا این که ماجرایی باعث می شود تا خواسته واقعی خود را در زندگی پیدا کند.
Hitesh Bhatia
Sneha Khanwalkar
Bodhaditya Banerjee