پوستر فیلم  نترس 3

نترس 3

محصولهند
فیلم «نترس ۳» داستان یک افسر پلیس به نام «چولبال پاندی» است که خود را «رابین هود پاندی» می نامد. وقتی او با یک باند فاسد قاچاق انسان مواجه می گردد، با دشمنی از گذشته خود روبرو می شود که باعث مرگ محبوب دوران جوانی اش شده بود و بعد از آن بود که به یک پلیس سرسخت تبدیل شد و به یاد معشوقه اش، نام خود را «چولبال» گذاشت.
فیلم‌های پیشنهادی