پوستر فیلم  حسنک

حسنک

محصولایران
فیلم «حسنک» درباره پسر خوب و مهربانی است که در دهکده‌ ای با پدربزرگ و مادربزرگ خود زندگی می‌ کند. جادوگری خودخواه عده‌ ای از اهالی این ده، از جمله پدر و مادر «حسنک» را سنگ کرده است. «حسنک» با کمک یک بچه‌ خرس تصمیم به از بین بردن جادوگر می‌ گیرد و در این راه از راهنمایی‌ های دو خرگوش جوان نیز استفاده می‌ کند.