ایستاده در غبار
بستن
پوستر فیلم  ایستاده در غبار

ایستاده در غبار

محصولایران
فیلم «ایستاده در غبار» «احمد متوسلیان» که دوران نوجوانی‌اش را در سکوت گذرانده و اکنون بزرگتر شده است فرمانده لشکری می‌شود که باید در دروازه‌های خرمشهر با دشمن بجنگند. اما سرنوشت او فرسنگ‌ها دورتر از مرزهای ایران رقم می‌خورد. این فیلم درباره زندگی «احمد متوسلیان» است.