پوستر فیلم  پسر آدم دختر حوا

پسر آدم دختر حوا

محصولایران
فیلم «پسر آدم دختر حوا» درباره «مینا» و «فرهود» دو وکیل جوان و تازه کار است که برای شروع کار حرفه ای خود و از طریق دو بنگاه مختلف مشترکاً یک آپارتمان اداری را بــه عنوان دفتر وکالت می پسندند. این در حالی است که مینا گمان می کند فرهود نویسنده است و فرهود می پندارد مینا عکاس است. سرانجام بر حسب یک اتفاق ساده هر دو از وکیل بودن دیگری مطلع می شوند به خیال آن که دیگری به عمد دروغ گفته، ناخواسته با یک دیگر دشمنی و لجبازی را پیش می گیرند.