پوستر فیلم  پوکمون: اسرار جنگل

پوکمون: اسرار جنگل

محصولژاپن
انیمیشن «پوکمون: اسرار جنگل» درباره پسری جوان به نام «کوکو» است. او آفریده شده است تا رابط بین انسان ها و پوکمون ها باشد. به همین خاطر او توسط یک پوکمون تحت آموزش قرار می گیرد.
فیلم‌های پیشنهادی