پوستر فیلم  نردبان

نردبان

محصولایران
فیلم «نردبان» با رویکرد داستان مذهبی درباره دختر نه ساله ای به نام «نرگس» است که امسال، سال به تکلیف رسیدن او است و قرار است که همه بچه‌ ها در جشن تکلیفشان با چادر حاضر شوند و در این بین اتفاقاتی رخ می دهد.