پل خواب
بستن
پوستر فیلم  پل خواب

پل خواب

محصولایران
فیلم «پل خواب» داستان «شهاب» که در آستانه‌ی ازدواج با نامزدش است. شرایط اقتصادی و مالی او باعث می‌ شود به اتفاق دوستش وارد یک معامله تجاری شود اما در کمال ناباوری پول‌ های او را بالا می‌ کشند و شرایط سختی بر زندگی او حاکم می‌ شود.
اکتای براهنی
جهانگیر کوثری