پوستر فیلم  همه را بکش

همه را بکش

محصولآمریکا
فیلم «همه را بکش» درباره یک غریبه مرموزی است که پس از یک سانحه تیراندازی در آستانه مرگ قرار می گیرد و وارد یک بیمارستان محلی می شود. به دنبال این ماجرا، یک باند متشکل از افراد خارجی برای کشتن او وارد بیمارستان می شوند. پرستار او، تنها شاهد ماجرا باید در یک بازجویی از سوی سازمان «FBI» حضور یابد تا پرده از یک توطئه بین المللی بر دارد.
فیلم‌های پیشنهادی
Peter Malota
Aldo Shllaku
Yvan Gauthier