پوستر فیلم  جاناتان مرغ دریایی

جاناتان مرغ دریایی

محصولآمریکا
فیلم «جاناتان مرغ دریایی» روایت یک مرغ دریایی جوان به نام «جاناتان لیوینگستون» است که با آرزوی پرواز با سرعت بیش از ۶۰ مایل در ساعت، تمرین های سختی را انجام می دهد. اما وقتی به دسته خود باز می گردد، بزرگان دسته نه تنها او را تشویق نمی کنند بلکه او را از کارش شرمنده و از دسته اخراج می کنند. اما به زودی سرنوشتی که در آرزویش بود به دنبالش می آید.
Hall Bartlett
Hall Bartlett
Hall Bartlett