پوستر فیلم  ابر می بارد

ابر می بارد

محصولایران
سریال «ابر می بارد» درباره نخستین روزهای تلخ شیوع ویروس کرونا و زحمات و مشکلات کادر درمان برای کمک به بیماران و مهار بیماری است.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
محمدرضا معینی
محمدرضا معینی
مهدی بهپور