پوستر فیلم  خانه ما

خانه ما فصل 7 قسمت 10

محصولایران
مستند مسابقه سریالی «خانه ما» یکی از آموزنده ترین برنامه هایی است که با هدف بهینه کردن هزینه های زندگی ساخته شده. اما آنچه این مسابقه را بیش از سایر مسابقه ها جذاب کرده، نشان دادن زندگی واقعی خانواده ها جلوی دوربین و جایزه نفیس و خلاقانه آن است. در برنامه خانه ما به تماشای سه خانواده ای می نشینیم، که با ماموریت راه اندازی یک کسب و کار در چالش ها و موقعیت های جالبی قرار می گیرند. این فصل در شهر شیراز و با مردمان خونگرم شیراز برگزار می شود.
  • فصل اول
  • فصل چهارم
  • فصل پنجم
  • فصل ششم
  • فصل هفتم
  • فصل هشتم
  • فصل نهم
  • فصل دهم
  • فصل یازدهم
قسمت‌های بیشتر