پوستر فیلم  یاکشا: عملیات بی رحمانه

یاکشا: عملیات بی رحمانه

فیلم «یاکشا: عملیات بی رحمانه» داستان «جی کانگ این» با نام مستعار «یاکشا» است که تیم عملیات مخفی NIS را رهبری می کند. او از هر وسیله ای از جمله قانون شکنی برای رسیدن به ماموریت های سازمان استفاده می کند. در همین حال، «جی هون» دادستانی که معتقد است، عدالت باید از طریق قانون برقرار شود، در مقابل «کانگ این» قرار می گیرد و «کانگ این» باید از همه منابع خود، استفاده کند تا ماموریتی خطرناک را با موفقیت انجام دهد.
فیلم‌های پیشنهادی
Hyeon Na
Hyeon NaSang-hoon Ahn