پوستر فیلم  به کجا چنین شتابان

به کجا چنین شتابان

محصولایران
سریال «به کجا چنین شتابان» به کارگردانی «ابوالقاسم طالبی» و با هنرمندی «آهو خردمند»، «رضا رویگری» و «بابک حمیدیان» عنوان سریالی است درباره جوانی که سری پرشور دارد و آرزوهایی بزرگ که می‌ خواهد به یک باره به آن ها برسد، داستان این سریال روایت گر افرادی است که می‌ خواهند یک شبه راه صد ساله را بروند و در این راه بدون توجه به بهایی که می‌ پردازند، با مشکلات زیادی مواجه می‌ شوند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
حسن شکوهی
حسین زندباف