پوستر فیلم  پوپل در شهر دودکش‌ ها

پوپل در شهر دودکش‌ ها

محصولژاپن
انیمیشن «پوپل در شهر دودکش‌ ها» داستان یک شهر کارخانه‌ ای است که توسط دود دودکش‌‌‌ها پوشانده شده است، و از آن جایی که مردم شهر طی قرن‌ ها آسمان را ندیده‌ اند، دیگر باور ندارند که ستاره‌ ها وجود داشته باشند. یک دودکش پاک‌ کن و یک هیولای مهربان به نام «پوپل» تصمیم می گیرند ثابت کنند که ستاره ها واقعی هستند.
فیلم‌های پیشنهادی
Yusuke Hirota
Ryoichi FukuyamaEiko Tanaka
Akihiro Nishino
Yûta Bandoh