پوستر فیلم  جت سواران

جت سواران

محصولانگلیس
انیمیشن «جت سواران» «Go Jetters» درباره چهار کاوشکر به نام های «ژولی»، «کیان»، «لارس» و «فوز» است. آن ها همیشه برای کمک و حل مشکلاتی که «اشکال ساز بزرگ» ایجاد می کند آماده اند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر