پوستر فیلم  روزهای انگلیسی

روزهای انگلیسی

محصولایران
مستند سریالی «روزهای انگلیسی» داستان شکل گیری دولت بریتانیا و روابطش با ایران را از دوره صفویه تاکنون نشان می دهد.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
احمد کشاورز
احمد کشاورز
حسین واثقی
سینا ملارضا